Home Contact
Dashboard


Beschadigingen aan een dashboard (ontstaan na inbraak of het verwijderen van een carkit) kunnen met deze methode over het algemeen onzichtbaar met duurzame materialen worden hersteld. Kosten zoals het (de)monteren van het dashboard blijven buiten beschouwing.